Giải bài 54.1 trang 84 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

54.1. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến mặt Trời từ gần đến xa là :

A. Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

B. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

C. Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

D. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết đã học ttrong SGK.

Lời giải chi tiết

Thứ tự đúng của các hành tinh quay quanh Mặt Trời là : Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài