Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 48.1 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hóa năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao diêm, được chuyển hóa hoàn toàn thành

Xem lời giải

Bài 48.2 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là

Xem lời giải

Bài 48.3 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (Hình 48.1). Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải

Bài 48.4 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo con lắc lên tới vị trí A rồi buông nhẹ (Hình 48.2). Bỏ qua ma sát của không khí. Tìm phát biểu sai.

Xem lời giải

Bài 48.5 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (Hình 48.3). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại sao quả bóng không lên tới điểm A ?

Xem lời giải

Bài 48.6* trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra sự biến đổi từ một dạng năng lượng này sang một dạng năng lượng khác trong các trường hợp sau :

Xem lời giải