Giải bài 48.3 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (Hình 48.1). Chọn phát biểu đúng.

Đề bài

48.3. Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (Hình 48.1). Chọn phát biểu đúng.

A. Động năng của vật tại A là lớn nhất.

B. Thế năng của vật tại B là lớn nhất.

C. Động năng của vật tại D là lớn nhất.

D. Thế năng của vật tại C là lớn nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết về động năng và thế năng.

Động năng của một vật là năng lượng mà nó có được từ chuyển động của nó. Động năng lớn nhất khi vật có tốc độ lớn nhất trong quá trình chuyển động.

Thế năng trọng trường là năng lượng tương tác giữa vật và Trái Đất.

Lời giải chi tiết

Thế năng tại B là lớn nhất

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí