CHƯƠNG IX. NĂNG LƯỢNG - SBT KHTN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 46.1 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh dấu x vào những ô đúng hoặc sai ứng với các nội dụng sau

Xem lời giải

Bài 46.2 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy đề xuất một ví dụ hoặc một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Xem lời giải

Bài 46.3 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thảo luận với bạn cùng nhóm các nội dung sau

Xem lời giải

Bài 46.4 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh lớp 6 cần trung bình 2 000 kcal mỗi ngày. Tính theo đơn vị jun (J) thì năng lượng này nằng bao nhiêu ? Biết 1 cal 4,2 J và 1 kcal = 1000 cal.

Xem lời giải

Bài 46.5 trang 75 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng năng lượng trung bình cần cho các hoạt động hằng ngày:

Xem lời giải

Bài 46.6* trang 75 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 100 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1 J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1 m. Hỏi năng lượng mà học sinh này cần sử dụng là bao nhiêu (J)?

Xem lời giải

Bài 47.1 trang 75 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép tên dạng năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B).

Xem lời giải

Bài 47.2 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng?

Xem lời giải

Bài 47.3 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi thiết bị sau đây cần nhận năng lượng vào ở dạng nào để hoạt động? Gọi tên nguồn cung cấp năng lượng tương ứng.

Xem lời giải

Bài 47.4 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?

Xem lời giải

Bài 47.5* trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Năng lượng cung cấp cho một ô tô chuyển động được cung cấp từ đâu? Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường.

Xem lời giải

Bài 48.1 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hóa năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao diêm, được chuyển hóa hoàn toàn thành

Xem lời giải

Bài 48.2 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là

Xem lời giải

Bài 48.3 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (Hình 48.1). Chọn phát biểu đúng.

Xem lời giải

Bài 48.4 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo con lắc lên tới vị trí A rồi buông nhẹ (Hình 48.2). Bỏ qua ma sát của không khí. Tìm phát biểu sai.

Xem lời giải

Bài 48.5 trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (Hình 48.3). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại sao quả bóng không lên tới điểm A ?

Xem lời giải

Bài 48.6* trang 77 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra sự biến đổi từ một dạng năng lượng này sang một dạng năng lượng khác trong các trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 49.6* trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cùng các bạn tìm hiểu và thảo luận để cho biết lí do tại sao các nhà sản xuất ô tô và các loại phương tiện giao thông khác (như tàu hỏa, máy bay, tên lửa, mô tô, tài cao tốc, ca nô,…) luôn quan tâm đến việc cải tiến kiểu dáng bên ngoài của chúng (Hình 49.1). Việc cải tiến kiểu dáng hợp lí cho các loại phương tiện giao thông đó đã đem lại những lợi ích gì ?

Xem lời giải

Bài 49.5 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao các ổ bi ở trục xe đạp, xe máy và ô tô cần luôn được bảo dưỡng và bôi trơn ?

Xem lời giải

Bài 49.4 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi máy tính hoạt động, ta thấy vỏ máy nóng lên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất