Giải bài 47.3 trang 76 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mỗi thiết bị sau đây cần nhận năng lượng vào ở dạng nào để hoạt động? Gọi tên nguồn cung cấp năng lượng tương ứng.

Đề bài

47.3. Mỗi thiết bị sau đây cần nhận năng lượng vào ở dạng nào để hoạt động? Gọi tên nguồn cung cấp năng lượng tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết về năng lượng và ứng dụng thực tế.

Lời giải chi tiết

a) Năng lượng điện, do nguồn điện cung cấp.

b) Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời.

c) Năng lượng từ gió


Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí