Bài 26. Khóa lưỡng phân - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Bài 26.4 trang 45 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành những thông tin còn thiếu trong sơ đồ phân loại một số loài động vật sau:

Xem lời giải

Bài 26.1 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân theo nguyên tắc nào?

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 45 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên các loài thực vật hay động vật mà em biết và môi trường sống của chúng. Từ đó, em rút ra nhận xét gì về số lượng và môi trường sống của các loài sinh vật trong tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 45 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em và bạn ngồi cùng bàn hãy sử dụng nguyên tắc khóa lưỡng phân để phân loại các vật dụng có trong cặp sách của em hoặc của bạn

Xem lời giải

Bài 26.5 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các loài sinh vật như trong Hình 26. Em hãy xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại chúng.

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cùng bạn ra ngoài sân hoặc vườn trường và thực hiện các hoạt động sau:

Xem lời giải