Bài 31. Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu
Bài 31.1 trang 51 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Để tiến hành quan sát nguyên Sinh vật cần chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị gì?

Xem lời giải

Bài 31.2 trang 51 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các bước tiến hành quan sát nguyên sinh vật như sau: 1. Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát sơ bộ ở vật kính 10x để xác định những vị trí có nhiều nguyên sinh vật. 2. Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh rồi nhỏ 1 —2 giọt lên lam kính, đấy lamen lại. Sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính. 3. Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh. 4. Chuyển sang vật kính 40x để quan sát chi tiết hình dang, cấu tạo, cách di chuyển của nguyên sinh vật. Trìn

Xem lời giải

Bài 31.3 trang 52 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao khi quan sát động vật nguyên sinh, người ta thường cho một vài sợi bông vào trong giọt nước trên lam kinh trước khi đậy lamen và đưa lên bàn kính của kính hiển vi để quan sát?

Xem lời giải

Bài 31.4 trang 52 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Nếu trùng biến hình có tế bào giống như tế bào thực vật thì nó có di chuyển và lây thức ăn bằng Chân giả nữa không? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 31.5 trang 52 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau: - Tìm hiểu về cách nuôi cấy mẫu nguyên sinh vật qua sách, báo, internet,... - Hãy giải thích vì sao khi lấy nước để nuôi cấy nguyên sinh vật cần lấy nước ao, hồ,... ở những chỗ đọng, có ánh sáng rọi tới và phải cho rơm, rạ hoặc cỏ khô cắt nhỏ vào lọ nước nuôi cây, đồng thời đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian thì mẫu nước nuôi cấy mới có thể sử dụng làm thí nghiệm được.

Xem lời giải