Giải bài 31.5 trang 52 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau: - Tìm hiểu về cách nuôi cấy mẫu nguyên sinh vật qua sách, báo, internet,... - Hãy giải thích vì sao khi lấy nước để nuôi cấy nguyên sinh vật cần lấy nước ao, hồ,... ở những chỗ đọng, có ánh sáng rọi tới và phải cho rơm, rạ hoặc cỏ khô cắt nhỏ vào lọ nước nuôi cây, đồng thời đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian thì mẫu nước nuôi cấy mới có thể sử dụng làm thí nghiệm được.

Đề bài

31.5*. Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau:

- Tìm hiểu về cách nuôi cấy mẫu nguyên sinh vật qua sách, báo, internet,...

- Hãy giải thích vì sao khi lấy nước để nuôi cấy nguyên sinh vật cần lấy nước ao, hồ,... ở những chỗ đọng, có ánh sáng rọi tới và phải cho rơm, rạ hoặc cỏ khô cắt nhỏ vào lọ nước nuôi cây, đồng thời đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian thì mẫu nước nuôi cấy mới có thể sử dụng làm thí nghiệm được.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu về cách nuôi cấy mẫu nguyên sinh vật qua sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết


Khi nuôi cấy nguyên sinh vật cần lấy nước ở ao, hồ, hoặc ở những chỗ đọng có ánh sáng vì những chỗ đó thường có tảo, trùng roi, trùng giày sinh sống.

Cần cho rơm, rạ, cỏ khô cắt nhỏ vào lọ nước nuôi cấy để tạo môi trường có nhiều vụn hữu cơ cho động vật nguyên sinh phát triển. Cần để lọ ở chỗ ánh sáng để tạo điều kiện cho tảo và trùng roi quang hợp và phát triển số lượng. Cầ nuôi cấy lọ trong một thời gian để nguyên sinh vật phát triển và sinh sản, tạo ra nhiều cá thể giúp ta dễ dàng quan sát thấy nguyên sinh vật trong giọt nuôi cấy mẫy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí