Giải bài 31.2 trang 51 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho các bước tiến hành quan sát nguyên sinh vật như sau: 1. Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát sơ bộ ở vật kính 10x để xác định những vị trí có nhiều nguyên sinh vật. 2. Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh rồi nhỏ 1 —2 giọt lên lam kính, đấy lamen lại. Sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính. 3. Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh. 4. Chuyển sang vật kính 40x để quan sát chi tiết hình dang, cấu tạo, cách di chuyển của nguyên sinh vật. Trìn

Đề bài

31.2. Cho các bước tiến hành quan sát nguyên sinh vật như sau:

1. Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát sơ bộ ở vật kính 10x để xác định những vị trí có nhiều nguyên sinh vật.

2. Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh rồi nhỏ 1 —2 giọt lên lam kính, đấy lamen lại. Sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính.

3. Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh.

4. Chuyển sang vật kính 40x để quan sát chi tiết hình dang, cấu tạo, cách di chuyển của nguyên sinh vật. 

Trình tự đúng của các bước là

A. 1-2-3-4.

B. 1-3-2-4.

C. 3-2-1-4. 

D. 2-3-4-1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách tiến hành

- Bước 1: Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh.

- Bước 2: Làm tiêu bản, dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh, rồi nhỏ 1-2 giọt lên lam kính, đậy lamen lại, sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính.

- Bước 3: Đặt tiêu bản lên bàn kính của kính hiển vi, quan sát ở vật kính 10x.

- Bước 4: Quan sát chi tiết hình dạng, cấu tạo, cách di chuyển của trùng roi và trùng giày ở vật kính 40x.


Lời giải chi tiết

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí