Giải bài 31.4 trang 52 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

31.4. Nếu trùng biến hình có tế bào giống như tế bào thực vật thì nó có di chuyển và lây thức ăn bằng Chân giả nữa không? Hãy giải thích.

Lời giải chi tiết

Không, vì nếu có tế bào giống như thực vật, tứ là tế bào trùng biến hình chứa lục lạp sẽ có khả năng quang hợp - tự tổng hợp chất hữu cơ (thức ăn) từ ánh sangsvaf các chất vô cơ cho mình. Vì vậy, chúng không cần phải di chuyển để kiếm thức ăn, cũng không cần lấy thức ăn từ bên ngoài vào bằng chân giả.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài