Bài 6. Đo khối lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 34 phiếu
Bài 6.1 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy đổi những khối lượng sau đây ra đơn vị kilôgam (kg).

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn đơn vị đo thích hợp cho mỗi chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm đúng tên cho mỗi loại cân trong Hình 6.1 a, b, c, d.

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 12 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hộp quả cân Roberval (Hình 6.2) gồm các quả cân có khối lượng 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cân.

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có 6 viên bi được sơn màu, bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có một viên bi bằng sắt và 5 viên bi còn lại bằng chì. Biết viên bi bằng chì nặng hơn viên bi bằng sắt.

Xem lời giải

Bài 6.6* trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy thiết kế một phương án dùng cân đĩa có cấu tạo tương tự như cân Roberval và một quả cân loại 4 kg (Hình 6.3) để chia túi gạo 10 kg thành 10 túi có khối lượng bằng nhau.

Xem lời giải