Bài 6.1 Đo khối lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

6.1. Hãy đổi những khối lượng sau đây ra đơn vị kilôgam (kg).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 tấn = 1000 kg

1 tạ = 100 kg

1 yến = 10 kg

1 lạng = 100 g = 0,1 kg.

Lời giải chi tiết

650 g = 0,65 kg;

2,4 tạ = 240 kg;

3,07 tấn = 3070 kg;

12 yến = 120 kg;

12 lạng = 1,2 kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài