Bài 6.2 Đo khối lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

6.2. Chọn đơn vị đo thích hợp cho mỗi chỗ trống trong các câu sau:

1. Khối lượng của một học sinh lớp  là 45 …

2. Khối lượng của một chiếc xa đạp là 0,20 …

3. Khối lượng của một chiếc xe tải là 5 …

4. Khối lượng của một viên thuốc cảm là 2 …

5. Khối lượng của cuốn SGK KHTN 6 là 1,5 …

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng và ứng dụng thực tiễn

Lời giải chi tiết

1. Khối lượng của một học sinh lớp là 45 kg

2. Khối lượng của một chiếc xa đạp là 0,20 tạ

3. Khối lượng của một chiếc xe tải là 5 tấn

4. Khối lượng của một viên thuốc cảm là 2 g

5. Khối lượng của cuốn SGK KHTN 6 là 1,5 hg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài