Giải bài 32.1 trang 52 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

32.1. Các khẳng định nào sau đây đúng, khẳng định nào sai?

... Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân thực.

... Nấm hương, nấm mốc đen bánh mì là đại diện thuộc nhóm nấm túi.

... Chỉ có thể quan sát được nấm dưới kính hiển vi.

... Tất cả các loại nấm đều có hai cho con ngươi.


Lời giải chi tiết

 

.Đ. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân thực.

.S. Nấm hương, nấm mốc đen bánh mì là đại diện thuộc nhóm nấm túi.

.S. Chỉ có thể quan sát được nấm dưới kính hiển vi.

.S. Tất cả các loại nấm đều có hai cho con ngươi.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài