Giải bài 32.5 trang 53 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Hiện nay, mô hình trồng nấm trong nhà đang rất phổ biến. Một người nông dân thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà, biët các chi phí đầu tư ban đầu như sau:

Đề bài

32.5. Hiện nay, mô hình trồng nấm trong nhà đang rất phổ biến. Một người nông dân thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà, biët các chi phí đầu tư ban đầu như sau:

Lời giải chi tiết

Chi phí xây nhà trồng nấm và kệ: 40 000 000 đồng.

Chi phí bỏ ra cho mỗi vụ: 43 800 000 đồng.

Số tiền thu được sau một vụ: 78 400 000 đồng.

Lợi nhuận sau 1 vụ nấm bào ngu (4 tháng):

78 400 000 - 43 800 000 - 40 000 000 = 5 400 000 đồng.

Lợi nhuận sau 1 năm trồng nấm (3 vụ):

(78 400 000 - 43 800 000)x3 - 40 000 000 = 63 800 000 đồng.

Lợi nhuận sau 3 năm trồng nấm (9 vụ):

(78 400 000 - 43 800 000)x9 - 40 000 000 = 271 400 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí