Giải bài 30.1 trang 50 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

30.1. Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về nguyên Sinh vật?

A. Nguyên Sinh vật là nhôm Sinh vêt dan bào, nhân thực, có kích thước hiển vi.

B. Nguyên Sinh vật là nhóm động vật đơn bào, nhân thực, có kích thước hiển vi.

C. Hầu hết nguyên Sinh vật là cơ thể đa bào, nhân thực, có kích thước hiển vi. Một số có cấu tạo đa bào, kích thước lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

D. Hậu hét nguyên Sinh vật là cơ thể da bào, nhân thực, kích thước lớn, có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt thường.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hầu hết nguyên Sinh vật là cơ thể đa bào, nhân thực, có kích thước hiển vi. Một số có cấu tạo đa bào, kích thước lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài