Giải bài 11.9 trang 21 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Khi đốt cháy 1 L xăng, cần 1950 L oxygen và sinh ra 1248 L khí carbon dioxide. Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 L xăng. Hãy tính thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100 km và thể tích khí carbon dioxide đã sinh ra. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính lượng oxygen cần cung cấp để tiêu thụ hết 7 L xăng

Bước 2: Tính lượng không khí cần cung cấp để tiêu thụ hết 7 L xăng

Bước 3: Tính lượng carbon dioxide sinh ra khi tiêu thụ hết 7 L xăng

Lời giải chi tiết

- Lượng oxygen cần cung cấp để tiêu thụ hết 7 L xăng = 1950 x 7 = 13650 L

- Lượng không khí cần cung cấp để tiêu thụ hết 7 L xăng = 13650 x 5 = 68250 L

- Lượng carbon dioxide sinh ra khi tiêu thụ hết 7 L xăng = 1248 x 7 = 8736 L

 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài