Giải bài 15.9 trang 26 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Điền từ in nghiêng dưới đây vào chỗ trống cho phù hợp: Chất dinh dưỡng, chuyển hoá, thức ăn, năng lượng Mọi cơ thế sống đều cần chất dinh dưỡng. Thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide để cung cấp cho chúng năng lượng. Động vật phải lấy (1).... thông qua ăn thức ăn. Hầu hết....(2).. của chúng là thực vật hoặc động vật khác. Sau khi ăn, thức ăn được tiêu hoá, xảy ra các quá trình (3)... để biến thức ăn thành các chất cơ thể cần.

Đề bài

Điền từ in nghiêng dưới đây vào chỗ trống cho phù hợp: Chất dinh dưỡng, chuyển hoá, thức ăn, năng lượng

Mọi cơ thế sống đều cần chất dinh dưỡng. Thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide để cung cấp cho chúng năng lượng. Động vật phải lấy (1).... thông qua ăn thức ăn. Hầu hết....(2).. của chúng là thực vật hoặc động vật khác. Sau khi ăn, thức ăn được tiêu hoá, xảy ra các quá trình (3)... để biến thức ăn thành các chất cơ thể cần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chất dinh dưỡng có trong thức ăn

- Chuyển hóa để biến thức ăn thành chất có thể cần

- Thức ăn là lương thực, thực phẩm

- Năng lượng để cơ thể duy trì hoạt động sống

Lời giải chi tiết

Mọi cơ thế sống đều cần chất dinh dưỡng. Thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide để cung cấp cho chúng năng lượng. Động vật phải lấy chất dinh dưỡng thông qua ăn thức ăn. Hầu hết thức ăn của chúng là thực vật hoặc động vật khác. Sau khi ăn, thức ăn được tiêu hoá, xảy ra các quá trình chuyển hóa để biến thức ăn thành các chất cơ thể cần.

 

Loigiaihay.comBình chọn:
4 trên 11 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí