Giải bài 40.2 trang 66 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Có hai thanh nam châm giống hệt nhau được lần lượt xếp như Hình 40.1. Trong những trường hợp nào có lực đẩy, có lực hút ? Lực tác dụng giữa hai thanh nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc ?

Đề bài

40.2. Có hai thanh nam châm giống hệt nhau được lần lượt xếp như Hình 40.1. Trong những trường hợp nào có lực đẩy, có lực hút ? Lực tác dụng giữa hai thanh nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực.

Lời giải chi tiết

Lực đẩy : hình a, c

Lực hút : hình b, d

Hai thanh nam châm không tiếp xúc với nhau nên chịu tác dụng của lực không tiếp xúc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí