Giải bài 42.3 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50 g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.

Đề bài

42.3. Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50 g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.

a) Để lò xo dài thêm 1,5 cm thì cần phải treo vào lò xo bao nhiêu quả nặng ?

b) Khi treo 4 quả nặng vào lò xo, người ta đo được chiều dài của nó 12 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khối lượng tỉ lệ với độ dãn của lò xo.

Lời giải chi tiết

a) Treo một quả nặng thì lò xo dãn 0,5 cm

Nên để lò xo dãn 1,5 cm thì cần treo vào lò xo số quả nặng là : 1,5 : 0,5 = 3 (quả)

b) Khi treo 4 quả nặng thì độ dãn của lò xo là :

4 x 0,5 = 2 cm

Chiều dài tự nhiên của lò xo là : 12 – 2 = 10 cm.


Bình chọn:
4.4 trên 33 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí