Giải bài 42.5* trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới treo qua nặng 100 g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5 cm. Nếu thay quả nặng trên bằng một quả nặng khác thì độ biến dạng của lò xo là 1,5 cm.

Đề bài

42.5*. Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới treo quả nặng 100 g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5 cm. Nếu thay quả nặng trên bằng một quả nặng khác thì độ biến dạng của lò xo là 1,5 cm.

a) Hãy xác định khối lượng của vật nặng treo vào lò xo trong trường hợp này.

b) Hãy thiết kế phương án dùng một lò xo hoặc dây cao su để chế tạo một cái cân nhỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật.

Lời giải chi tiết

a) Vì độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào lò xo nên ta có :

 \(\frac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_2}}} = \frac{{{m_1}}}{{{m_2}}} \Rightarrow {m_2} = \frac{{\Delta {l_2}}}{{\Delta {l_1}}}{m_1} = \frac{{1,5}}{{0,5}}.100 = 300(g)\)

b) Học sinh tự làm.


Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí