Giải bài 42.2 trang 69 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

42.2. Treo một quả cân 100 g vào một lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ 2.

a) Nếu treo thêm quả cân 50 g vào lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ bao nhiêu ?

b) Nếu kim của lực kế chỉ vạch thứ 5 thì tổng khối lượng của các quả cân đã treo vào lực kế là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khối lượng tỉ lệ thuận với độ lớn của lực

Lời giải chi tiết

Treo quả cân nặng 100 g vào một lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ 2

Do đó cứ vật nặng 50 g thì kim của lực kế chỉ 1 vạch

a) Treo thêm quả cân 50 g vào lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ 3.

b) Kim của lực kế chỉ vạch số 5, tổng khối lượng các quả cân đã treo vào lực kế là :

50 x 5 = 250 g.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài