Giải bài 43.5* trang 70 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một quả bóng đang nằm yên trên sàn nhà (Hình 4.1).

Đề bài

43.5*. Một quả bóng đang nằm yên trên sàn nhà (Hình 4.1).

a) Hãy vẽ các lực tác dụng lên quả bóng và nêu rõ tên của mỗi lực.

b) Vì sao có các lực tác dụng lên quả bóng mà nó lại không chuyển động?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết đã học về lực.

Lời giải chi tiết

a) Lực hướng từ trên xuống là trọng lực, lực hướng từ dưới lên là lực đẩy của sàn nhà.

Học sinh tự vẽ hình.

b) Quả bóng không chuyển động vì hai lực tác dụng lên bóng là hai lực cân bằng.


Bình chọn:
4 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí