Giải bài 41.5* trang 68 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

41.5*. Dây cung có tác dụng lực F = 150 N lên mũi tên khi bắn cung. Lực F này được biểu diễn bằng mũi tên, với tỉ xích 0,5 cm ứng với 50 N. trong Hình 41.3, hình nào vẽ đúng lực F?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết đã học trong SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài