Câu 8 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.9):

a) \(CuS\);              b) \(CdS\);                      c) \(MnS\)                  

d)\(ZnS\)                     e) \(FeS\)

Lời giải chi tiết

a) \(CuS{O_4} + N{a_2}S \to CuS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {C{u^{2 + }} + {S^{2 - }} \to CuS \downarrow } \right)\)

b) \(CdS{O_4} + N{a_2}S \to CdS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {C{d^{2 + }} + {S^{2 - }} \to CdS \downarrow } \right)\)

c) \(MnS{O_4} + N{a_2}S \to MnS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {M{n^{2 + }} + {S^{2 - }} \to MnS \downarrow } \right)\)

d) \(ZnS{O_4} + N{a_2}S \to ZnS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {Z{n^{2 + }} + {S^{2 - }} \to ZnS \downarrow } \right)\)

e) \(FeS{O_4} + N{a_2}S \to FeS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {F{e^{2 + }} + {S^{2 - }} \to FeS \downarrow } \right)\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.