Câu 8 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.9):

a) \(CuS\);              b) \(CdS\);                      c) \(MnS\)                  

d)\(ZnS\)                     e) \(FeS\)

Lời giải chi tiết

a) \(CuS{O_4} + N{a_2}S \to CuS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {C{u^{2 + }} + {S^{2 - }} \to CuS \downarrow } \right)\)

b) \(CdS{O_4} + N{a_2}S \to CdS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {C{d^{2 + }} + {S^{2 - }} \to CdS \downarrow } \right)\)

c) \(MnS{O_4} + N{a_2}S \to MnS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {M{n^{2 + }} + {S^{2 - }} \to MnS \downarrow } \right)\)

d) \(ZnS{O_4} + N{a_2}S \to ZnS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {Z{n^{2 + }} + {S^{2 - }} \to ZnS \downarrow } \right)\)

e) \(FeS{O_4} + N{a_2}S \to FeS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {F{e^{2 + }} + {S^{2 - }} \to FeS \downarrow } \right)\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài