Bài 8 trang 229 Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Biết rằng ở 20 \(^oC\), khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi như bằng 1,0 g/ml, của dung dịch etanol 90 % trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch etanol 90% thì thể tích dung dịch thu được bằng, lớn hay nhỏ hơn tổng thể tích của etanol và của nước đã dùng.

Lời giải chi tiết

Xét 100ml dung dịch etanol 90%

\(m_{\text{dung dịch}}=D.V= 0,818.100=81,8\,(g)\)

\(m_{C_2H_5OH}=73,62\,(g)\Rightarrow m_{H_2O}=8,18\,(g)\)

Tổng thể tích và nước ban đầu là:

\(V = {{73,62} \over {0,789}} + {{8,18} \over 1} = 101,49\,\,(ml) > 100(ml)\)

Như vậy khi pha trộn thể tích giảm.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài