Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Câu 1 trang 215 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng

Xem lời giải

Câu 2 trang 215 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức phân tử:

Xem lời giải

Câu 3 trang 215 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt đội sôi ghi trong bản có theo quy luật nào không ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại dẫn xuất halogen ở cột bên trái sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Câu 5 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành:

Xem lời giải

Câu 6 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và poli cloroprn cho dưới đây và cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học:

Xem lời giải

Câu 8 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong công nghiệp ngày nay người ta điều chế poli (vinyl clorua) (PVC) theo sơ đồ:

Xem lời giải



Hỏi bài