Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 259 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền các từ ngữ thích hợp và các chỗ trống trong đoạn viết về cấu trúc nhóm cacboxyl sau đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđhit và axit tương úng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy nêu những phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa ? b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylic b) Hãy nêu phương trình hóa học của phản ứng điều...

Xem lời giải

Câu 5 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao axit axetic được sản xuất nhiều hơn so với các axit hữu cơ khác ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: a) Etyl axetat, fomalin, axit axetic và etanol.

Xem lời giải

Câu 7 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định thành phần phần trăm hỗn hợp ban đầu.

Xem lời giải

Câu 8* trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Xác định công thức phân tử của A b) Từ công thức phân tử và tính chất của A, cho biết A thuộc loại hợp chất nào.

Xem lời giải

Câu 9* trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Dùng hình vẽ đề mô tả 3 giai đoạn A, B, C (xem hình 4.1, 4.2) b)Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở giai đoạn A và B.

Xem lời giải