Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Câu 1 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 191 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của bezen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Xem lời giải

Câu 3 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức phân tử của các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.

Xem lời giải

Câu 5 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau:

Xem lời giải

Câu 8 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt 3 lọ hóa chất không nhãn chứa benzen, xiclohexan và xiclohexen

Xem lời giải

Câu 9 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đó theo 3 cách khác nhau.

Xem lời giải

Câu 10 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1)

Xem lời giải