Bài 58: Anđehit và Xeton

Bình chọn:
4.8 trên 41 phiếu
Câu 1 trang 242 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Câu 2 trang 243 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đẳng anđehit fomic và cho dãy đồng đẳng của axeton.

Xem lời giải

Câu 3 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có) các anđehit và xeton sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử

Xem lời giải

Câu 6 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy giải thích vì sao:a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có thời điểm sôi khác nhau nhiều

Xem lời giải

Câu 7 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình háo học của phản ứng) chứng tỏ: a) Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no

Xem lời giải

Câu 8 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Anđehit là chất khử yếu hơn xeton [ ]

Xem lời giải

Câu 9 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 10* trang 244 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo của hai ancol đó, biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Xem lời giải