Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Câu 1 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền tiếp các số thích hợp sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 181 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây bào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử , chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankađien, ankin và nêu đặc điểm trong cấu trúc không gian của chúng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.

Xem lời giải

Câu 6 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 8* trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức phân tử của hai loại anken đó.

Xem lời giải

Câu 9* trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp thu được.

Xem lời giải