CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO

Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu
Câu 1 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền tiếp các số thích hợp sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 178 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 168 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien và ankađien

Xem lời giải

Câu 1 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 181 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây bào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 178 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon mạch hở ứng với công thức phân tử và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 168 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 158 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của aken với ankan và monoxicloankan.

Xem lời giải

Câu 3 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử , chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các anken sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankađien, ankin và nêu đặc điểm trong cấu trúc không gian của chúng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bằng phản ứng hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao phản ứng hóa học của buta-1,3- đien và isopren có nhiều điểm giống nhau ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thì là đồng phân loại gì ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.

Xem lời giải

Câu 5 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao trong công nghiệp, phương pháp đêì chế axetilen từ metan hiện đang được sử dụng rộng rãi hơn phương pháp từ đá vôi và than đá ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức phân tử của A

Xem lời giải

Câu 6 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất