CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN

Bình chọn:
4.8 trên 58 phiếu
Câu 1 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền những cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 207 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình phản ứng của toluen và naphtalen

Xem lời giải

Câu 3 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho biết quy tắc chi phối hướng của phản ứng (nếu có).

Xem lời giải

Câu 4 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy dùng phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau

Xem lời giải

Câu 5 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng và giải thích.

Xem lời giải

Câu 6 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Để sản xuất cumen (isopopylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có xác tác axit, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.

Xem lời giải

Câu 7 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Thành phần chính của mỗi sản phẩm đó là gì ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Em chọn phương án sản xuất benzen nào dưới đây, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 191 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của bezen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Xem lời giải

Câu 3 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức phân tử của các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.

Xem lời giải

Câu 5 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau:

Xem lời giải

Câu 8 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt 3 lọ hóa chất không nhãn chứa benzen, xiclohexan và xiclohexen

Xem lời giải

Câu 9 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đó theo 3 cách khác nhau.

Xem lời giải

Câu 10 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1)

Xem lời giải

Câu 1 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ba học sinh viết công thức cấu tạo của naphtalen theo ba cách dưới đây và đều cho là mình đúng, bạn sai. Ý kiến của em như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 196 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất