CHƯƠNG III: NHÓM CACBON

Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu
Câu 1 trang 77 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy cho biết quy luật biến đổi kim loại – phi kim của các nguyên tố thuộc nhóm cacbon và giải thích.

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy cho biết: - Cấu hình electron nào ở trạng thái cơ bản ? Cấu hình electron nào ở trạng thái kích thích ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong số các đơn chất của nhóm cacbon, nhóm chất nào là kim loại :

Xem lời giải

Câu 4 trang 77 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dẫn ra những hợp chất trong đó nguyên tố cacbon có số oxi hóa -4, +2 và +4

Xem lời giải

Câu 1 trang 82 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chì lại có tính chất vật lí khác nhau ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 82 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Tại sao hầu hết các hợp chất của cabon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 82 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 82 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính số mol của mỗi chất ở trạng thái cân bằng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 92 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hỗn hợp nào trong các chất sau :

Xem lời giải

Câu 2 trang 92 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 92 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Từ silic đioxit và các chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học để điều chế axit silixic.

Xem lời giải

Câu 4 trang 92 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hoa học để giải thích cách làm trên.

Xem lời giải

Câu 5 trang 92 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp khí.

Xem lời giải

Câu 1 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết lhuowng trinhg hóa học của phản ứng

Xem lời giải

Câu 2 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng oxit là

Xem lời giải

Câu 3 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Một loại thủy tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong mỗi hợp chất silicat 1,0 mol kết hợp với

Xem lời giải

Câu 5 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn

Xem lời giải

Câu 1 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo của: a)Canxi cacbua b) Nhôm cácbua

Xem lời giải

Câu 2 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tại sao cacbon monooxit cháy được, còn cacbon đioxit không cháy được trong khí quyển oxi ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất