Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 66 phiếu
Câu 2 trang 164 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Vì sao anken hoạt động háo học mạnh hơn cả anken ? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phản ứng trung hợp là gì ? Hệ số trùng hợp là gì ? Cho thí dụ.

Xem lời giải

Câu 4 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên olefin đã cho.

Xem lời giải

Câu 5 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken và cho biết quan hệ đồng phân giữa chúng.

Xem lời giải

Câu 6 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho.

Xem lời giải

Câu 7* trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Biết rằng khi hiđrat hóa anken A thì thu được chỉ một ancol duy nhất. Hãy cho biết A có thể có cấu trúc như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Ống nghiệm thứ nhất và thứ hai đã chuyển thành ống nghiệm nào ở hình 6.5 ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu trúc của hiđrocacbon sinh ra khí đehiđro hóa butan với xúc tác ở nhiệt độ

Xem lời giải

Câu 10 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bậc cao như vậy, dùng những phửn ứng hóa học để minh họa cho ý kiến của mình

Xem lời giải