CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 242 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Câu 2 trang 243 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đẳng anđehit fomic và cho dãy đồng đẳng của axeton.

Xem lời giải

Câu 3 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có) các anđehit và xeton sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử

Xem lời giải

Câu 6 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy giải thích vì sao:a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có thời điểm sôi khác nhau nhiều

Xem lời giải

Câu 7 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình háo học của phản ứng) chứng tỏ: a) Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no

Xem lời giải

Câu 8 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Anđehit là chất khử yếu hơn xeton [ ]

Xem lời giải

Câu 9 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 10* trang 244 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo của hai ancol đó, biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Xem lời giải

Câu 1 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác nhau giữa nhóm chức anđehit và nhóm chức xeton.

Xem lời giải

Câu 2 trang 246 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehit, xeton với ancol tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau của chúng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức của anđehit và của xeton, cho thí dụ minh họa. b) Hãy nêu các phản ứng có thể dùng để phân biệt anđehit và xeton, cho thí dụ minh họa

Xem lời giải

Câu 4 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế anđehit và xeton

Xem lời giải

Câu 5 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra: a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol

Xem lời giải

Câu 6 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy viết công thức cấu tạo của anđehit nêu trên và nói ngay của chúng mà không cần dùng công thức tính toán. b) Trong ba chất trên, chất nào tan trong nước nhiều hơn, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. b) Hãy chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho.

Xem lời giải

Câu 8* trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trường hợp đã nêu.

Xem lời giải

Câu 9 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu tắng và giải thích những hiện tượng nêu trên.

Xem lời giải

Câu 10 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [ ] b) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa propan-2-ol [ ]

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất