Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu
Câu 1 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Điều kiện để xảy ra trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ?Lấy các thí dụ minh họa ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình ion rút gon của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điều chế kết tủa của CuS bằng ba phản ứng trao đổi ion khác nhau xảy ra trong dung dịch. Từ đó rút ra bản chất của phản ứng trong dung dịch này.

Xem lời giải

Câu 4 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

Xem lời giải

Câu 5 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Dùng phản ứng hóa học để tách cation

Xem lời giải

Câu 6 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Một trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là do lượng axit HCl trong dạ dày quá cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uống dược phẩm. Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

Câu 7 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Khi nhúng cặp điện lực vào cốc đựng dung dịch trong bộ dụng cụ như hình 1.1 rồi nối các dây dẫn điện với nguồn điện, bóng đèn sáng rõ.

Xem lời giải

Câu 8 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.9):

Xem lời giải

Câu 9 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?

Xem lời giải

Câu 10 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?

Xem lời giải

Câu 11 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính nồng độ mol (mol/lít) trong các dung dịch sau:

Xem lời giải