Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Tính nồng độ mol của các ion \({H^ + }\)  và \(O{H^ - }\)  trong dung dịch \(NaN{O_2}\)  1,0 M, biết rằng hằng số phân li bazơ của \(NO_2^ - \) là \({K_b} = 2,{5.10^{ - 11}}\)

Lời giải chi tiết

 \(NaN{O_2} \to N{a^ + } + NO_2^ - \)

                                1           \( \to \) 1       \( \to \) 1

                           \(NO_2^ -  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HN{O_2} + O{H^ - }\)

Trước thủy phân:   1

Thủy phân:             x                    \( \to \)      x      \( \to \)   x

Cân bằng:             (1 - x)                        x             x

Ta có \({K_b} = {{\left[ {HN{O_2}} \right]\left[ {O{H^ - }} \right]} \over {\left[ {NO_2^ - } \right]}} = 2,{5.10^{ - 11}}\)

\(\Rightarrow {{xx} \over {\left( {1 - x} \right)}} = 2,{5.10^{ - 11}}\)

Vì x << 1 \( \Rightarrow (1 - x) \approx 1 \)

\(\Rightarrow x.x = 2,{5.10^{ - 11}} = {25.10^{ - 12}}\)

\( \Rightarrow x = {5.10^{ - 6}}\)

Ta có \(\left[ {O{H^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right] = {10^{ - 14}}\)

\(\Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = {{{{10}^{ - 14}}} \over {{{5.10}^{-6}}}} = {2.10^{ - 9}}\,\,mol/l\)  

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.