Câu 1 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

a) \(MgS{O_4} + NaN{O_3}\)

b) \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}S\)

c) \(Pb{\left( {OH} \right)_2} + NaOH\)

d) \(N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

e) \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}O\)

g)\(Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + Ca{\left( {OH} \right)_2}\)  

h) \(N{a_2}S{O_3} + HCl\)

i) \(Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + HCl\)

Lời giải chi tiết

a) Không phản ứng           

b) \(P{b^{2 + }} + {H_2}S \to PbS + 2{H^ + }\)

c) \(Pb{\left( {OH} \right)_2} + 2O{H^ - } \to PbO_2^{2 - } + 2{H_2}O\)

d) \(SO_3^{2 - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HSO_3^ -  + O{H^ - }\)

e)\(C{u^{2 + }} + HOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Cu{\left( {OH} \right)^ + } + {H^ + }\)  

g) \(HCO_3^ -  + O{H^ - } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} CO_3^{2 - } + {H_2}O\)

h) \(SO_3^{2 - } + 2{H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} S{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

i) \(HCO_3^ -  + {H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.