Câu 1 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Viết phương trình ion rút gon của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

Đề bài

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

a) \(MgS{O_4} + NaN{O_3}\)

b) \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}S\)

c) \(Pb{\left( {OH} \right)_2} + NaOH\)

d) \(N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

e) \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}O\)

g)\(Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + Ca{\left( {OH} \right)_2}\)  

h) \(N{a_2}S{O_3} + HCl\)

i) \(Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + HCl\)

Lời giải chi tiết

a) Không phản ứng           

b) \(P{b^{2 + }} + {H_2}S \to PbS + 2{H^ + }\)

c) \(Pb{\left( {OH} \right)_2} + 2O{H^ - } \to PbO_2^{2 - } + 2{H_2}O\)

d) \(SO_3^{2 - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HSO_3^ -  + O{H^ - }\)

e)\(C{u^{2 + }} + HOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Cu{\left( {OH} \right)^ + } + {H^ + }\)  

g) \(HCO_3^ -  + O{H^ - } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} CO_3^{2 - } + {H_2}O\)

h) \(SO_3^{2 - } + 2{H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} S{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

i) \(HCO_3^ -  + {H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.