Câu 5 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai trong 20,00 mldung dịch HCl 0,080M. Để trung hòa lượng HCl dư cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M.

Đề bài

Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai \(MC{O_3}\) trong 20,00 ml dung dịch HCl 0,080M. Để trung hòa lượng HCl dư cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M.

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng nguyên tử của M là M

Số mol HCl: 0,02.0,08 = 0,0016 mol;

Số mol NaOH: 0,00564.0,1 = 0,000564 mol

     \(MC{O_3} + 2HCl \to MC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\,\,\,\left( 1 \right)\)

   0,000518 \( \leftarrow \)0,001036 = (0,0016 - 0,000564)

      \(NaOH + HC{l_\text{dư}} \to NaCl + {H_2}O\,\,\,\,\,(2)\)   

    0,000564 \(\to\) 0,000564

Từ (2) \( \Rightarrow {n_{HCl_\text{dư}}} = 0,000564\,\,mol \)

\(\Rightarrow {n_{HCl_\text{dư}(1)}} = \left( {0,0016 - 0,000564} \right) \)

                      \(= 0,001036\,\,mol\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{MC{O_3}}} = 0,000518\,\,mol \)

\(\Rightarrow 0,000518.\left( {M + 60} \right) = 0,1022\)

\(\Rightarrow M = 137\,\,g/mol\)  

Vậy M là Ba

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài