Câu 3 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

Đề bài

Trong công nghiệp, glixerol được điều chế như sau: Propen tác dụng với clo ở  thì thu được 3-clopropen; cho 3-clopropen tác dụng với clo trong nước thu được 1,3-điclopropan-2-ol; thủy phân 1,3-điclopropan-2-ol bằng dung dịch xút thu được glixerol. Hãy viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí