Câu 7 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Khi nhúng cặp điện lực vào cốc đựng dung dịch trong bộ dụng cụ như hình 1.1 rồi nối các dây dẫn điện với nguồn điện, bóng đèn sáng rõ.

Đề bài

Khi nhúng cặp điện lực vào cốc đựng dung dịch \({H_2}S{O_4}\)  trong bộ dụng cụ như hình 1.1 rồi nối các dây dẫn điện với nguồn điện, bóng đèn sáng rõ. Sau khi thêm vào cốc số một lượng dung dịch \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\), bóng đèn sáng yếu đi. Nếu cho dư dung dịch \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\) vào, bóng đèn lại sáng rõ. Giải thích.

Lời giải chi tiết

- \({H_2}S{O_4}\)là chất điện li mạnh vì vậy bóng đèn sáng. \({H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 - }\)

- Khi cho dung dịch \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\)vào xảy ra phản ứng

                                    \({H_2}S{O_4} + Ba{\left( {OH} \right)_2} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2{H_2}O\)

Nồng độ \(SO_4^{2 - }\)  và \({H^ + }\)  giảm đi do tạo thành chất khó tan \(BaS{O_4}\)  và chất kém điện li \({H_2}O\), nên bóng đèn sáng yếu đi.

- Khi dư dung dịch  \(Ba{\left( {OH} \right)_2}\), nồng độ các ion trong dung dịch tăng (\(Ba{\left( {OH} \right)_2}\)là chất điện li mạnh) bóng đèn sáng trở lại. \(Ba{\left( {OH} \right)_2} \to B{a^{2 + }} + 2O{H^ - }\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí