Câu 1 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Điều kiện để xảy ra trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ?Lấy các thí dụ minh họa ?

Đề bài

Điều kiện để xảy ra trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ?Lấy các thí dụ minh họa ?

Lời giải chi tiết

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion

Chất tham gia phản ứng phải tan (trừ phản ứng với axit)

Có sự tạo thành:

- Chất kết tủa (chất ít tan hơn, chất không tan)

- Chất dễ bay hơi

- Chất điện li yếu hơn

Ví dụ:

+ Sản phẩm là chất kết tủa

Phương trình dưới dạng phân tử: \(N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2NaCl\)

Phương trình ion rút gọn: \(B{a^{2 + }} + SO_4^{2 - } \to BaS{O_4} \downarrow \)

+ Sản phẩm là chất điện li yếu

Phương trình dưới dạng phân tử: \(HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\)

Phương trình ion rút gọn: \({H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\)

+ Sản phẩm là chất khí:

Phương trình dưới dạng phân tử: \(N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} + {H_2}O\)

Phương trình ion rút gọn: \(2{H^ + } + CO_3^{2 - } \to C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí