Câu 10 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?

Đề bài

Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?

A. \(NaN{O_3}\) .                           B. \(KCl{O_4}\).

C. \({K_2}C{O_3}\).                              D. \(N{H_4}Cl\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & N{H_4}Cl:N{H_4}Cl \to NH_4^ +  + C{l^ - }  \cr  & \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;NH_4^ +  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_3} + {H_3}O ^+\cr} \)

Chọn đáp án D

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí