Câu 29 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao


Đề bài

Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp

Lời giải chi tiết

a) Sai vì tồn tại \(x = 1,4 \in \left( {2,1;5,4} \right)\) nhưng \(x = 1,4 \notin \left( {2;5} \right)\)

b) Sai vì tồn tại \(x = 1,4 \in \left( {2,1;5,4} \right)\) nhưng \(x = 1,4 \notin \left( {2;6} \right)\)

c) Sai vì tồn tại \(x =  - 1,1 \in \left[ { - 1,2;2,3} \right)\) nhưng \(x =  - 1,1 \notin \left[ { - 1;3} \right]\)

d) Đúng vì \(\left[ { - 4,3; - 3,2} \right] \subset \left[ { - 5; - 3} \right]\) nên \(x \in \left[ { - 4,3; - 3,2} \right] \Rightarrow x \in \left[ { - 5; - 3} \right]\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài