Câu 23 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao


Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:

LG a

A = {2, 3, 5, 7}

Lời giải chi tiết:

Nhận thấy các số 2, 3, 5, 7 đều là các số nguyên tố nhỏ hơn 11 nên:

A = {n ∈ N*| n là số nguyên tố bé hơn 11}

Chú ý:

Ngoài tính chất đặc trưng nếu ra ở trên các em cũng có thể chỉ ra tính chất khác, chẳng hạn:

A = {n ∈ N*| n là số nguyên tố có một chữ số}

LG b

B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}

Lời giải chi tiết:

Nhận thấy các giá trị -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 đều có giá trị tuyệt đối không vượt quá 3 nên ta có:

B = {n ∈ Z| |n|  ≤ 3}

Chú ý:

Cũng có thể viết B như sau: B = {n ∈ Z| -3 ≤ n ≤ 3}

LG c

C = {-5, 0, 5, 10, 15}

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
- 5 = 5.\left( { - 1} \right)\\
0 = 5.0\\
5 = 5.1\\
10 = 5.2\\
15 = 5.3
\end{array}\)

Do đó, C = {5k | k ∈ Z; -1 ≤ k ≤ 3}.

Chú ý:

Cũng có thể viết C như sau:

C = {x ∈ Z| -5 ≤ k ≤ 15 và x chia hết cho 5}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.