Các nước châu Phi - Lịch sử 12


Tóm tắt mục I. Các nước châu Phi. Châu Phi là châu lục lớn thứ ba thế giới

I. Các nước châu Phi

1. Hoàn cảnh lịch sử

- Trước và trong CTTG II, các nước Châu Phi đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

- CTTG II kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của Anh, Pháp (2 quốc gia thống trị nhiều vùng tại châu Phi) => Tạo điều kiện thuận lợi.

- Ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á đã tác động đến châu Phi.

2. Các giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc

Lược đồ châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

 

3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội (đọc thêm)

- Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, đã thu được một số thành tựu kinh tế - xã hội.

- Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định (đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài…).

- Tổ chức thống nhất Châu Phi (OAU), sau đổi là Liên minh Châu Phi (AU) triển khai nhiều chương trình phát triển của châu lục.

- Con đường phát triển của châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ.

Tình trạng đói nghèo ở nhiều nước châu Phi

 

4. Mở rộng: Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai là gì? 

- Apacthai (tiếng Hà Lan: Apartheid) là chính sách phân biệt chủng tộc trước đây đã được tiến hành ở Nam Phi. Từ apartheid trong tiếng Hà Lan dùng ở châu Phi có nghĩa là sự riêng biệt, nó miêu tả sự phân chia chủng tộc giữa thiểu số người da trắng và phần đông dân số người da đen.

- Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng được xếp vào phong trào giải phóng dân tộc vì chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. Đánh đổ được chế độ này cũng là đánh đổ được một hình thái áp bức, bóc lột thực dân.


ND chính

- Tình hình các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (hay là hoàn cảnh lịch sử của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi).

- Các giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi.

- Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai là gì? 

Sơ đồ tư duy Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.