Bài 62 trang 57 SGK giải tích 12 nâng cao


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: b) Chứng minh rằng giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong đã cho là tâm đối xứng của nó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: \(y = {{x - 1} \over {x + 1}}\)

Lời giải chi tiết:

Tập xác định: \(D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\)

Sự biến thiên:

\(y' = {2 \over {{{(x + 1)}^2}}} > 0\,\forall x \in D\)

Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; - 1)\) và \(( - 1; + \infty )\)

Giới hạn:

\(\mathop {\lim y}\limits_{x \to  - {1^ - }}  =  + \infty ;\,\mathop {\lim y}\limits_{x \to  - {1^ + }}  =  - \infty \)

Tiệm cận đứng: \(x=-1\)

\(\mathop {\lim y}\limits_{x \to  \pm \infty }  = 1\)

Tiệm cận ngang: \(y=1\) 

Bảng biến thiên:

Đồ thị giao \(Ox\) tại điểm \((1;0)\)

Đồ thị giao \(Oy\) tại điểm \((0;-1)\)

LG b

Chứng minh rằng giao điểm \(I\) của hai đường tiệm cận của đường cong đã cho là tâm đối xứng của nó.

Lời giải chi tiết:

Giao điểm của hai tiệm cận của đường cong là \(I(-1;1)\)

Công thức đổi trục tọa độ theo vecto \(\overrightarrow {OI} \) là 

\(\left\{ \matrix{
x = X - 1 \hfill \cr 
y = Y + 1 \hfill \cr} \right.\)

Phương trình đường cong trong hệ tọa độ \(IXY\) là:

\(Y + 1 = {{X - 1 - 1} \over {X - 1 + 1}} \) \(\Leftrightarrow Y + 1 = {{X - 2} \over X} =1-{2\over X}\) \(\Leftrightarrow Y =  - {2 \over X}\)

Đây là hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc \(I\) làm tâm đối xứng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài