Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao


Giải bài 43 trang 12 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho các điểm A, B, C trên trục Ox như hình:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các điểm \(A, B, C\) trên trục \(Ox\) như hình:

LG a

Tìm tọa độ của các điểm \(A, B, C.\)

Lời giải chi tiết:

\(A, B, C\) có tọa độ lần lượt là \(2 ; 4; -3.\)

LG b

Tính \(\overline {AB} ,\overline {BC} ,\,\overline {CA} ,\,\overline {AB}  + \)\(\overline {CB} ,\,\overline {BA}  - \)\(\overline {BC} ,\,\overline {AB} .\overline {BA} .\,\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\overline {AB}  = \overline {OB}  - \overline {OA}  = 4 - 2 = 2;\\\overline {BC}  = \overline {OC}  - \overline {OB}  =  - 7\\\overline {CA}  = \overline {OA}  - \overline {OC}  = 5;\\\overline {AB}  + \overline {CB}  = \overline {AB}  - \overline {BC}  = 2 + 7 = 9;\\\overline {BA}  - \overline {BC}  =  - \overline {AB}  - \overline {BC} \\ =  - 2 + 7 = 5\,;\\\overline {AB} .\overline {BA}  =  - {\overline {AB} ^2}  =  - 4.\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 44 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 44 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trên trục (O;i) cho hai điểm M và N có tọa độ lần lượt là -5 và 3...

 • Bài 45 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 45 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trên trục (O;i ) cho ba điểm A, B, C có tọa độ lần lượt -4, -5, 3. Tìm tọa độ điểm M trên trục sao cho...

 • Bài 46 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 46 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho a, b, c, d theo thứ tự là tọa độ của các điểm A, B, C, D trên trục Ox...

 • Bài 47 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 47 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho các vec tơ...

 • Bài 48 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 48 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(2;5), B(1;1), C(3;3)...

 • Bài 49 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 49 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Biết M(x_1;y_1), N(x_2;y_2), P(x_3;y_3) là các trung điểm ba cạnh của một tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

 • Bài 50 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 50 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(0;-4), B(-5;6), C(3;2)...

 • Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 51 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có A(-1;1), B(5;-3), đỉnh C nằm trên trục Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C.

 • Bài 52 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 52 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hai điểm phân biệt A(x_A;y_A) và B(x_B;y_B). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu MA = kMB. Chứng minh rằng

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.