Bài 4: Viết thư điện tử cho bạn bè trang 66, 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo


Đọc thư điện tử và trả lời câu hỏi. Giúp bạn Vân Anh viết thư trả lời bạn Hồng Hạnh dựa vào gợi ý. Đặt tên địa chỉ thư điện tử của em. Chia sẻ với bạn về tên em đặt.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc thư điện tử và trả lời câu hỏi.

a. Bạn Hồng Hạnh viết thư cho bạn Vân Anh để làm gì?

b. Thư có những nội dung gì?

Chọn các thẻ màu xanh phù hợp với mỗi thẻ màu hồng:

Phương pháp giải:

a. Em hãy đọc phần nội dung bức thư để biết bạn Hồng Hạnh viết thư cho bạn Vân Anh để làm gì.

b. Em đọc lại bức thư và chọn các thẻ màu xanh phù hợp với mỗi thẻ màu hồng để biết thư có những nội dung gì.

Lời giải chi tiết:

a. Bạn Hồng Hạnh viết thư cho bạn Vân Anh để nhờ bạn Vân Anh thông báo cho lớp bạn cùng tham gia kế hoạch quyên góp sách vở tặng các bạn học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng.

b.

Phần đầu thư: Địa chỉ người nhận thư

                        Chủ đề

Phần nội dung: Lời xưng hô

       Những thông tin cần trao đổi

Phần cuối thư: Thông tin của người gửi thư

Câu 2

Giúp bạn Vân Anh viết thư trả lời bạn Hồng Hạnh dựa vào gợi ý:

Phương pháp giải:

Em hãy giúp bạn Vân Anh viết thư trả lời bạn Hồng Hạnh dựa vào gợi ý đã cho.

G:
- Phần đầu thư: Em nêu địa chỉ gửi thư và chủ đề

- Phần nội dung: Em sẽ xưng hô thế nào?

                            Em trả lời bạn những nội dung gì?

- Phần kết thúc em ghi đầy đủ thông tin của em.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Đặt tên địa chỉ thư điện tử của em.

Phương pháp giải:

Em hãy đặt tên thư điện tử của mình, trong đó có sử dụng cả chữ và số.

Lời giải chi tiết:

Em tham khảo bài các tên sau:

Huyenan1610

Dongocmai183

Ngobaoan2014

Câu 2

Chia sẻ với bạn về tên em đặt.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với bạn tên địa chỉ thư điện tử em đã đặt. Phần tên đó có ý nghĩa gì?

Lời giải chi tiết:

Tên địa chỉ thư điện tử của tớ là Ngobaoan2014. Trong đó Ngobaoan là tên của tớ viết liền không dấu, còn 2014 chính là năm sinh của tớ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm